پایگاه خبری مردم نيوز 17 مهر 1396 ساعت 13:58 http://www.mardom-news.com/news/24685/زمان-فضیلت-نماز-صبح-مغرب-هنگامی -------------------------------------------------- عنوان : زمان فضیلت نماز صبح و مغرب چه هنگامی است؟ -------------------------------------------------- وقت فضیلت نماز عشا از موقعى است که سرخى مزبور ناپدید مى‌شود تا یک سوم از شب و وقت فضیلت نماز صبح از اول طلوع فجر یعنى سپیدۀ صبح است تا موقعى که هوا روشن شود. متن : مردم نیوز:فضیلت نماز مغرب از مغرب و یا غروب است بر اساس اختلاف فتوا تا ناپدید شدن حُمرۀ مغربیّه (رنگ سرخى که بعد از غروب آفتاب در مغرب ظاهر مى شود) و وقت فضیلت نماز عشا از موقعى است که سرخى مزبور ناپدید مى شود تا یک سوم از شب و وقت فضیلت نماز صبح از اول طلوع فجر یعنى سپیدۀ صبح است تا موقعى که هوا روشن شود. زمان فضیلت نماز صبح و مغرب چه موقعی است؟ وقت نماز غفیله به نظر مراجع بزرگوار تا تمام شدن حمره مغربیه است که تقریبا به اندازه خود نماز مغرب وقت است که خوانده شود و، اما وقت فضیلت نماز مغرب و صبح: فضیلت نماز مغرب از مغرب و یا غروب است بر اساس اختلاف فتوا تا ناپدید شدن حُمرۀ مغربیّه (رنگ سرخى که بعد از غروب آفتاب در مغرب ظاهر مى شود) و وقت فضیلت نماز عشا از موقعى است که سرخى مزبور ناپدید مى شود تا یک سوم از شب و وقت فضیلت نماز صبح از اول طلوع فجر یعنى سپیدۀ صبح است تا موقعى که هوا روشن شود.