پایگاه خبری مردم نيوز 20 تير 1397 ساعت 11:19 http://www.mardom-news.com/news/76040/فعالیت-کمیته-صیانت-آثار-مکتوب-جهت-جلوگیری-انتشار-پخش-کتب-قاچاق-ضاله -------------------------------------------------- عنوان : فعالیت کمیته «صیانت از آثار مکتوب» جهت جلوگیری از انتشار و پخش کتب قاچاق و ضاله -------------------------------------------------- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد برخورد وزارت ارشاد با نشر، فروش کتب غیر قانونی و ضاله در اطراف خیابان ها، گفت: چون وزارت ارشاد نیروی ضابط ندارد با مجموعه قوه قضائیه، نیروی انتظامی و وزارت ارشاد مجموعه‌ کارهایی را تحت عنوان کمیته‌ صیانت از آثار مکتوب را دنبال و به طور جدی آن را دنبال می‌کنیم. متن : مردم نیوز: سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد برخورد وزارت ارشاد با نشر، فروش کتب غیر قانونی و ضاله در اطراف خیابان ها، گفت: کتاب های غیر مجاز، ضاله و منتشر شده بدون اجازه ناشر که بصورت قاچاق عرضه می شود یک مساله عمده ما است. وی ادامه داد: چون وزارت ارشاد نیروی ضابط ندارد با مجموعه قوه قضائیه، نیروی انتظامی و وزارت ارشاد مجموعه کارهایی را تحت عنوان کمیته صیانت از آثار مکتوب را دنبال و به طور جدی آن را دنبال می کنیم.