پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۳

پرونده دراویش گنابادی از اشرافی‌گری و کشته‌ سازی تا حمایت از کروبی/ وقتی بهترین فرد عالم نمی‌تواند قرآن بخواند!

نورعلی تابنده با سابقه‌های عضویت در احزاب نهضت آزادی و جبهه ملی، به یکباره و بدون طی کردن مراحل درویشگری، قطب می‌شود. با روی کار آمدن او انحرافات گسترده‌ای وارد فرقه دراویش می‌شود که دخالت‌های سیاسی و اجتماعی بر خلاف مسلک درویشگری، حمایت گسترده ضد انقلاب از فعالیت‌های دراویش، فعالیت غیر قانونی نور علی تابنده و انحرافت عقیدتی و مبانی فکری از جمله این موارد است.
۰
پرونده دراویش گنابادی از اشرافی‌گری و کشته‌ سازی تا حمایت از کروبی/ وقتی بهترین فرد عالم نمی‌تواند قرآن بخواند!
مردم‌نيوز : عباد محمدی: بعد از آشوب های اخیر دراویش در خیابان گلستان هفتم و به شهادت رسیدن چهار نیروی مدافع امنیت توسط دراویش، لزوم بررسی جدی فرقه دراویش و انحرافات رفتاری و اعتقادی این جریان بیش از پیش احساس می شود. درگزارش پیش‌رو تلاش شده تا به معرفی خط و مشی این جریان و انحرافات موجود در فرقه دراویش بعد از روی کار آمدن نورعلی تابنده پرداخته شود.
به گواه اسناد تاریخی جریان دراویش از قرن دوم هجری تشکیل شد، افرادی همچون ابوهاشم كوفی شامی، سری سقطی، معروف کرخی، جنید بغدادی و... از اولین پایه گذاران جریان درویش گری هستند. در اوایل قرن هشتم، جریان دراویش با رهبری «نورالدین شاه نعمت‌الله ولی» در ایران تشکیل شد که سلسله نعمت‌اللهی دراویش گناباد امروزی نیز از نام همین شخص برگرفته شده است.
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!
دراویش قدیم با دو ظاهر متفاوت- یکی در حال ورزش و دیگری پای منقل و بافور
جریان دراویش تا به امروز ادامه داشته که پس از مرگ محبوب علیشاه، برادر وی مجذوب علیشاه(نورعلی تابنده) به قدرت رسید و رهبری فرقه دراویش نعمت اللهی را به عهده گرفت.
همکاری نور علی تابنده با ضد نظام و عضویت در جریان های سیاسی
نورعلی تابنده در سال 1306 متولد شد، او پس از اخد مدرک لیسانس حقوق از دانشگاه تهران جهت دریافت مدرک دکتری راهی فرانسه شد. مجذوب علیشاه پس از بازگشت به ایران عضو کمیته «جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران» شد و وکالت افرادی چون عباس امیر انتظام(عوامل آمریکا در دولت بازرگان) را پذیرفت. وی از همان ابتدا دارای عقاید انحرافی بود و مقالاتی در رد نظریه ولایت فقیه می نوشت.
 حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!
نورعلی تابنده و عباس امیر انتظام(عوامل آمریکا در ایران)

انحراف عقیدتی و بنیادین در دراویش
آنچه که از رفتار و مرام دراویش بر می آید و افرادی مانند سری سقطی، معروف کرخی، داوود طائی، حبیب عجمی و جنید بغدادی در کتاب ها و مسلک خود ذکر کرده اند، دراویش را طبق سلسله مراتب درویشگری و از بین افرادی که دارای این ویژگی درویشگری بوده، انتخاب می کردند و قطب فرقه دراویش همواره متواضع ترین و زاهد ترین افراد بوده است، اما سوال اساسی که مطرح می شود آیا نور علی تابنده ویژگی های یک درویش را دارد یا فردی سفارش شده و به نحوی انتخاب شده از سوی خارجی ها برای فرقه دراویش بوده است؟
در بررسی کتب پیشین دراویش از نکات قابل تاکید برای این جریان دوری از تجملات و اندوخته های دنیایی ، زهد و خاک نشینی، ریاضت و تحمل سختی، تواضع و نرمخویی، خرقه پوشی و ساده زیستی، جوانمردی و فتوت است اما با بررسی سیره امروزی دراویش به وجود انحرافات گسترده در این فرقه پی می بریم که عمده این مساءل با روی کار آمدن نور علی تابنده و در پیش گرفتن رفتار تجمل گرایانه بروز پیدا کرده است.
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!
خودرو شخصی نور علی تابنده در گذشته
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند! حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!
خودرو شخصی نور علی تابنده در حال حاضر

نحوه پوشش دراویش کنونی هیچ شباهتی به دراویش گذشته و یا مستندات موجود این فرقه ندارد. محل زندگی این افراد به ویژه مجذوب علیشاه در خیابان گلستان هفتم که محله ای اشرافی با قیمت کذایی است بسی جای سوال دارد. با بررسی محل زندگی تابنده و مقایسه خودرو وی در گذشته و اکنون، پی به وجود بسته های حمایتی و پول های وارداتی در این فرقه می بریم که بیشتر به نظر می رسد این مبالغ در حمایت از فعالیت های ضد امنیتی این گروه ارسال شده است.
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند! 
جمع دارویش قدیم و نحوه پوشش آنها در گذشته
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند! 
جمع دراویش و نحوه پوشش غربی و تجملاتی آنها در حال حاضر

آنچه شاهد هستیم تفاوت شدید عقیدتی دراویش امروزه و 13 قرن قبل است که پرخوری را بر کم خوری، کاخ نشینی را بر کوخ نشینی و ناجوانمردی را به جای جوانمردی در پیش گرفته اند.
اما انحرافات دراویش به سبک زندگی و رفتار خشونت بار خلاصه نمی شود، بلکه ضعف عقیدتی تا جایی رشد می کند که دست بوسی و پابوسی جزءلاینفک مراسمات درویشان شده و سجده بر نور علی تابنده نوعی عبادت خالصانه در بین مریدان محسوب می شود. مراسماتی که در مرام هیچ‌کدام از درویشان طول تاریخ نبوده است و نمونه آن را حتی در بین چاکران و ساده اندیشان پهلوی که در اوج بی‌اعتقادی برای دست‌بوسی شاهان خود صف می کشیدند هم نمی توان یافت ولی این افراد پای قطب دراویش را محراب خود قرار می دهند.
 حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!
سجده بر قطب دراویش گناباد
گستردگی انحرافات در دراویش به میزانی رشد می کند که نور علی تابنده در ویدئویی منتشره، اهل منزل خود را بهترین افراد و خود را بهترین فرد معرفی می کند و زمینه انحرافات از مرام و سیره درویشگری را هر چه بیشتر از پیش فراهم می کند، تفکرات التقاطی مجذوب علیشاه آن قدر وی را مغرور می سازد که خود را جانشین خدا می خواند و افراد را به تقلید  بی قید و شرط از دستورات خود دعوت می کند. برای شناخت هرچه بیشتر انحرافات فکری نورعلی تابنده با مطالعه علمی کتاب های وی به این نتیجه می رسیم که البته دیدن ویدئو نحوه قرآن خواندن او خالی از لطف نیست.

با توجه به مستندات ارائه شده و طبق بررسی انجام شده به نظر می رسد که انتخاب مجذوب علیشاه به عنوان قطب فرقه درویشی گنابادی امری سفارشی و بر مبنای احقاق تمایلات دیگران بوده است. البته این موضوع را از اعلامیه های تابنده نیز قابل استنباط است که بیان می کند، من اینکاره نبوده ام امر شده وظیفه قطبیت را قبول نمایم و ایشان هم قبول کردم. انتخاب نور علی تابنده بیش از سعی در انحراف راندن دراویش، مقاصد دیگر دارد و تابنده قط دراویش شد تا در زمان مناسب به عنوان مهره ای جریان ساز علیه نظام و در پیشبرد اهداف دستان پشت پرده انجام وظیفه نماید.

اغتشاشات و سهم خواهی دراویش
در روز های گذشته شاهد فعال شدن هسته ای از دراویش بودیم، هسته ای که در جهت مشروعیت بخشی به سلطنت طلب ها فعال شد و در راستای تکمیل پروژه بیعت با سلطنت طلب ها گام برداشت و این پروژه را تا به شهادت رسادن چهار مامور مدافع امنیت نیز پیش برد. سوال این است که علت به وجود آمدن این اغتشاشات که وارد فاز جدیدی شده است چیست؟
در ظاهر شروع ماجرای اغتشاشات دراویش در روز های گذشته با دستگیری یک درویش بنام نعمت الله ریاحی به اتهام سرقت و با شکایت شاکی خصوصی بوده است. پس از آن جمعی از اراذل و اوباش درویش درمقابل کلانتری تجمع کرده و نیم ساعت فرصت می دهند تا سارق آزاد شود!
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!
اغتشاشات دراویش در خیابان گلستان هفتم
اغتشاشات و آشوب های خیابانی دراویش موضوع جدیدی نیست و این گروه در پرونده خود پرژه های اغتشاشات شهری، کشته سازی و نزاع های اجتماعی در سالهای قبل را نیز دارد.
علیرغم مسلک درویشان بر خلوت در انجمن، در حال حاضر شاهد تشکیل گعده های خیابانی و نزاع های اجتماعی از سمت دراویش بوده، این افراد دور هم جمع شده و با نام درویشگری یا فقرا مشغول برنامه ریزی جهت سروصدای خیابانی یا ناامن سازی اجتماعی هستند، که البته این موضوع برای اولین بار نیست و پیشتر این دروایش، در منطقه کوار استان فارس نیز عده ای از مردم را به خاک و خون کشیده و با پروژه کشته سازی سعی در رفع اتهام از خود داشتند. به گواه اسناد این فرقه در جریان ایجاد آشوب در کوار رو به سمت کشته سازی آورد و افرادی را که قربانی فرقه دروایش شده بودند را کشته های خود خواندند که از سمت خانواده های این افراد این موضوع تکذیب می شد.
 
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!
اعلام براعت پدر وحید بنایی از دراویش
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!
درخواست برخورد جدی با قاتلین وحید بنایی که قربانی پروژه کشته‌سازی شد

 
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!
نامه صوری نورعلی تابنده برای وحید بنایی از کشته های اغتشاشات کوار
اینکه فرقه خاصی به دنبال ایجاد حاشیه امن برای خود باشد و دستگیری یک سارق از آنها، باعث بروز وحشیگری شود، قابل توجیه نیست و بیشتر به یک سهم خواهی بدل شده است. دراویش نیز مانند سایر فرق و جریان های فعال در ایران که دارای دفتر رسمی هستند و برخی از آنها حتی در مجلس شورای اسلامی نیز دارای کرسی هستند می توانند تعاملات خود را با جمهوری اسلامی ایران بالا ببرند اما اینکه گروهی با ایجاد آشوب و درگیری اجتماعی سعی در باج خواهی داشته باشند و برای رسیدن به مقاصدی خاص و تعیین شده درست به رفتار های داعشی وارانه بزنند هیچگاه از نظر مردم قابل قبول نخواهد بود و پیشنهاد می شود دراویش اهل حقیقت صف خود را از فرقه خود ساخته نورعلی تابنده جدا نمایند و مرزبندی دراویش صوفی را با انحرافات جریان تابنده حفظ کنند.

دخالت دراویش در امور سیاسی
با بررسی رزومه و عملکرد نور علی تابنده در پیش از انقلاب، شاهد وابستگی شدید وی به جریانات سیاسی هستیم که این جریانات بعد از انقلاب تبدیل به حزب های ضد نظام شده تا آنجا که نورعلی تابنده حاضر به تحمل هشت ماه زندان به خاطر حفظ تمایلات ضد انقلابی خود می شود.
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!
نور علی تابنده در جمع حزب ملت
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!
نورعلی تابنده و بازرگان
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!
دیدار جبهه ملی و نورعلی تابنده در سال 92


بر خلاف مسلک دراویش و مکتوبات این فرقه بر عدم دخالت در سیاست، تفکرات وارداتی نور علی تابنده به فرقه دراویش، این جریان را سهم خواه اجتماعی و سیاسی بدل می کند تا جایی که در سال 88 تابنده در مصاحبه ای با روزنامه اعتماد از کروبی حمایت می کند که البته این روند در همین جا متوقف نمی شود و رهبر فرقه دراویش حمایت از روحانی را هم در رزومه سیاسی خود ثبت می کند.
آن طور که انتظار می رود و دراویش نیز در کتب های خود عنوان کرده اند نباید در امور اجتماعی و سیاسی دخالت کنند اما واقعیت متفاوت است و شاهد دیدار و جلسات دراویش و جریان سازی هایی از سمت این افراد برای دراویش هستیم.
 
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!
حمایت نور علی تابنده از کروبی و دعوت از دراویش برای رای دادن به کروبی

 
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!
رای دراویش گنابادی با توصیه نور علی تابنده

حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!
نوشته های نور علی تابنده مبنی بر عدم دخالت در سیاست در سال های حمایت وی از کروبی
مرام و رویکرد دراویش در قرن 21 با قرن های گذشته دست خوش تفاوت های زیادی شده است دراویش تبدیل به جریانی برای جناح بازی و باند بازی شده اند، به طوری که حزب صدای ملت و حزب آزادی از درویشان حمایت کرده و در زمان لازم دراویش مقاصد آنها را اجرایی می کنند.
دیدار های سیاسی  و تفکرات سیاسی نور علی تابنده آن قدر پیچیده است که اصل دراویش را زیر سوال برده و عقاید اصیل دراویش را مورد هجمه قرار داده است به گونه ای که در بین سال هایی که وی جهت تحصیل به خارج از کشور رفت تا امروز که روی به رفتارهای داعشی گونه آورده اند نور علی تابنده حمایت از افراد جهت دار با انقلاب و ضد دین را با نام این فرقه ثبت کرده است.
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!
دیدار نور علی تابنده و ظریف
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!
نورعلی تابنده و ابطحی
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند! 
دیدار نور علی تابنده با سید حسن خمینی و توسلی
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!
دیدار نور علی تابنده با سید حسن خمینی و توسلی
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!
نورعلی تابنده و حسام الدین آشنا
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!
نور علی تابنده و کروبی
فرش قرمز بیگانگان برای آشوب های دراویش
در جریان اغتشاشات گلستان هفتم، حمایت بیگانگان از فرقه دراویش آشکار می شود به گونه ای که منافقین مجاهد خلق در حمایت از این افراد بیانه صادر می کنند و سایت های بیگانه ای چون صدای آمریکا و بی بی سی شورع به مظلوم نمایی از این افراد می کنند.
کانال های ضد انقلاب نیز صحنه را خالی نمی کنند و با انواع ترفند های رسانه ای سعی در توجیه عملکرد داعش گونه این فرقه دارند و این موضوع آغازی بر حمایت های علنی بیگانگان از فرقه نور علی تابنده می شود.
البته در جریانات فتنه 88 افرادی از این فرقه در جهت حمایت از سران فتنه ارتباط خود را با این جریانات آشکار کرده بودند و در راهپیمایی های خارج از کشور علیه نظام حضور فعالی داشته.
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!
حمایت ضد انقلاب و کانال های معاند از اغتشاشات دراویش
 
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!
حمایت منافقین مجاهد خلق از اغتشاشات دراویش
 
همراهی دراویش با سلطنت طلب ها
همراهی نزدیک رضاعلیشاه برادر قطب فعلی با محمد رضا شاه پهلوی برکسی پوشیده نیست. حاصل هم دلی رضاعلیشاه و محمد رضا شاه حضور برخی از دروایش در دربار پهلوی است و همین علت باعث می شود که روز سوم اسفند روز اول سلطنت پهلوی (روز کودتای رضا شاه ) روز درویش انتخاب شود.
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!

دیدار های اقطاب گناباد با محمد رضا شاه
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!

محمدرضا پهلوی و دراویش گنابادی
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!

مصطفی آزمایش سخنگوی فرقه ی دراویش نعمت اللهی گنابادی (جاسوس سرویس اطلاعاتی فرانسه D.S.T)
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!

تجمع صوفیان گنابادی در استکهلم به دعوت مصطفی آزمایش
 
 با انتخاب روز درویش (سوم اسفند) توسط نورعلی تابنده ائتلاف رسمی سلطنت طلبان با فرقه گنابادی صورت میگیرد.
بدعت سوم اسفند نه از زایش ها و پندارهای عرفانی تابنده بلکه زائیده تفکر سیاسی اوست، به گونه ای که اگر قرار بر تعیین و نامگذاری روزی به نام دراویش(روز درویش) بود مولوی و امام محمد غزالی و محی الدین عربی و دیگر متفکران تصوف بیشتر از قطب فعلی گنابادی صلاحیت علمی و عرفانی داشتند که روزی از روزها را شاخص نمایند که البته چنین کاری را هیچ وقت نکردند.
دیگر فرقه های درویشی که فرزندان ناخلف تصوف می باشند روز سوم اسفند را بهانه ای قرار میدهند برای ائتلاف  پتانسیل های موجود در فرقه ها برای مشارکت در موضوع براندازی نظام که حاصل آن نیز در اغتشاشات امسال گلستان هفتم نمود پیدا کرد.

فعالیت غیر قانونی نور علی تابنده
آنچه تا اینجا بیان شد وجود انحرافات سیاسی، اقتصادی و عقیدتی جریان دراویش بود. اما نکته اساسی در این بین وجود اقدامات غیر قانونی این فرقه است که سابقه آن نیز در تصرف اموال بیت المال دیده می شود. به عنوان نمونه نور علی تابنده سعی در تصرف ملک ها و زمین های کرج تحت عنوان حسینیه داشته است که با دستور قضایی جلو این کار گرفته می شود.
حضور سفارشی نورعلی تابنده برای مقاصد سیاسی/ پرونده دراويش گنابادي از اشرافيگري وکشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتي بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!
تصرف غیر قانونی املاک توسط نور علی تابنده
 
*فرهنگ سدید
 
 
کد مطلب: 57787
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

چند رسانه ای